Сахат тепе е едно от шестте тепета на Пловдив. Името му е турско и в превод означава Хълма на часовника. Не случайно е наречен така, тъй като в една от най-високите си точки има построена часовника кула, която вече няколко века отмерва времето. Първата часовника кула е построена в края на 16 век по тогавашен европейски образец. Циферблат на часовника няма, но времето бива отмервано на всеки кръгъл час като огласява всичко наоколо с медения си звън.

Макар името да е дадено от южната ни съседка Турция, тепето се е наричало така много по-отдавна. Турците просто превели името на родния си език, но се смята, че за първи път Хълма на часовника е получил името си от гръцкия народ, който така е назовавал мястото още от дълбока древност. В момента, около самата часовникова кула има малък парк, който е предпочитано място от младите хора в града за късни летни срещи.

Сахат тепе бива наричано още Тепето на телевизионната кула, заради станцията на радиото и телевизията в Пловдив, чиито радио-предаватели се намират отгоре. Точно под скалите, върху които е изградена станцията, различни артисти изрисуваха камъните с ликовете на бележити българи, развивали се в различни професионални насочености. Там можете да видите лицата на музиканти, писатели, актьори и много други.

По Хълма на часовника има и множество жилищни сгради, които датират от различни исторически периоди в развитието на града. Там, изправени едни до други, са издигнати палати от началото на миналия век, окъпани във фини детайли, каращи всеки почитател на архитектурното изкуство да се изуми. До тях се помещават къщи, изяло издържани в стила на новото строителство, а между тези два стила се издига великолепната Евангелска църква, която е истинска радост за окото на посетителите, а за католиците – място за пречистване на душата.

Това е място, което кипи от живот. Малките паркове по него са пълни с хора, чиито гласове жужат през топлите месеци от годината. От него се вижда почти целия център на града, а често мястото е предпочитано за романтични срещи или сбирки на приятели, които искат да бъдат под открито небе.