Малката базилика е изградена през втората половина на V век в чест на Базилиск – главният военен командир на провинция Тракия. Той останал в историята, когато през 471 г. успял да отблъсне от града разбунтувалите се готи. През 475 г. Базилиск станал Император, но само след 20 месеца бил свален от предшественика си, който унищожил всички следи от съществуването му, включително и надписите, вградени в мозайката на Базиликата.

Скоро след смъртта на Базилиск, базиликата изгоряла до основи. Предполага се, че причината била атака на варвари. Дървеният покрив и керемидите рухнали и затрупали вътрешността на църквата с отломки. Хората, обаче, желаели църквата си възстановена. Малката базилика била вдигната от пепелищата, и новите основи легнали върху старите. Мозайките обаче така и не били реставрирани. Оставили ги на място и просто ги покрили с нов под от обикновени тухли. Новата Малка базилика обаче имала друго, с което да впечатлява посетителите си – баптистерия.

Баптистерият на Малката базилика бил проектиран като място за кръщение на новородени и на възрастни хора. Той имал два входа – един за езичници и един за християни. Имал и мраморен басейн с форма на кръст, дълбок 1 м. Мраморни колони поддържали изящен покрив, а подът извън басейна бил украсен с едни от най-хубавите мозайки в тази част на империята: двойка гълъби и елен. Гълъбите символизирали Светия Дух, а еленът – душата, която се стреми към Бог.

Руините на археологическия паметник са открити случайно през 1988 г. при изграждането на панелен блок. Тъй като се смята за едно от най-ранните свидетелства за християнството по българските земи и доказателство за изключителното майсторство при създаване на подови мозайки в късноантичния Филипопол, базиликата е реставрирана и отворена за посетители на 20 септември 2013.

Малката Базилика в новата си архитектурна опаковка бе открита точно през 2014-та година. Тя бе изградена със 100-процентово финансиране от Фондация Америка за България. Само за 12 месеца музейният комплекс се превърна в едно от най-посещаваните от туристите и жителите на Пловдив места под тепетата. Същевременно Америка за България стартира другия си проект тук, още по-мащабен и още по-важен не само града, но и за България - Голямата Базилика.