Къща „Клианти“ е една от най-старите запазени жилищни сгради от епохата на Българското възраждане в Архитектурно-историческия резерват "Старинен Пловдив”. Днес са запазени около 2/3 от първоначалния й вид, като през годините тя е сменяла няколко собственика.  Строители са били майсторите, изградили църквата Св. Богородица. Заедно с "Къща Ламартин", тя е част от автентичната архитектурна рамка на периода на Възраждането.

Къща “Клианти“ е обявена за "културно наследство" през 1949 г., а през 1963 г. – за паметник на културата. През 1995 г. е обявена за архитектурен и художествен паметник с национално значение.

Перлата на Стария град е безспорен връх в развитието на архитектурата и декоративното изкуство. Богатата художествена украса е концентрирана в жилищния етаж, където изобилстват дървената пластика и полихромията - геометрични мотиви и цветни инкрустации - по дървените тавани, уникални пейзажи, датирани от 1817 г., и монументални композиции от растителни орнаменти, по стените има богато изрисувани алафранги, мусандри, таблени дървени врати.

На първия етаж впечатление прави покритият двор, изграден през първия строителен период. В североизточното помещение са възстановени: огнището, навесът над огнището, миндерът и долапите.

Вторият етаж днес се състои от три стаи и просторен хайет с многобройни прозорци. На нивото на хайета е разположено междинно складово помещение с височина 1.60 м., наречено „химала” („ниското”от гр.). От хайета по дървена стълба се стига до двете основни помещения на етажа.

Всяка мебел в Клианти е автентична, реставрирана до най- дребен елемент. Масите, столовете, посудата, покривките дори са изкарани от фонда на „Старинен Пловдив” и внимателно подбрани за различните зали в разкошната постройка. Единствените чисто нови детайли от интериора са ръчно направените килими, които пък са съобразени с колорита на стенописите. А те трябва да се изучават с часове, заедно с изумителните тавани.

Орнаменталната украса по стените в тези две стаи е изключително богата със запазени дървени елементи. Стенописите са многоцветни и включват растителни орнаменти, букети и вази с цветя. Дървените тавани са изписани с многообразни композиционни схеми, мусандрите са изрисувани с букети от рози, а вратите са богато декорирани. По стените от двете страни на алафрангата в една от стаите са възстановени уникални пейзажи от Виена и Константинопол с изписана година 1817.

Местоположението на къща "Клианти" в "Старинен Пловдив", диалогът със средата, определя нейното ключово историческо значение като един от най-ранните представители на архитектурния архетип на пловдивската къща. Днес къщата функционира като културен център – място за изложби в обширния закрит двор, концерти, разговори и място за срещи на творчески съюзи на втория етаж – функция която е в съответствие и допълва съществуващият на това място вековен междукултурен диалог.

Искате да бъдете омагьосани? Идете в Къща Клианти!