Античният Римски стадион се намира на площад "Джумая" и разделя главната улица на Пловдив на две. Изграден е в началото на II век при император Адриан. Дължината му е 240м, като досега е експониран северният му край, а останалата част се намира под главната улица на Пловдив. В миналото тук са се провеждали гладиаторски битки, спортни състезания и прочутите Александрийски, Кендрезийски и Питийски игри. Отделни части от огромното древно съоръжение могат да бъдат видени в подземните помещения на част от сградите по централната пешеходна улица - център Екселсиор и магазинът на H&M.

Древногръцките игри са започнали като чисто религиозна афера. Те са посветени на богове им. В римско време, обаче, игрите са се превърнали в чисто забавление и зрелище, и всички уважавани градове в империята са инвестирали в стадиони и дори хиподруми за състезания с колесници и амфитеатри за гладиаторски игри.

В края на 4в.  Олимпийските игри били провъзгласени за езически и забранени от император Теодосий първи.

Сфендоната е с 14 реда монолитни мраморни седалки, а входът под тях води към подземен проход-улица. Има няколко коридора, като единият е под сфендоната /седалките/ и представлява проход-улица, със сиенитна настилка, под която е изграден канал за отводняване. Има хипотези, че това е било началото на улицата, обикаляща крепостната стена от вътрешната й страна.

Той е една от многото запазени градежи от времето на Древния Рим в Пловдив. Античният стадион на Филипопол е едно от най-забележителните съоръжения на древния Филипопол. Обявен е за национална културна ценност през 1995 година.