В своята книга Пловдивска хроника Никола Алваджиев пише, че според първия план на града, изработен от инж. Йосиф Шнитер през 1892 г. са посочени 32 площада, 399 улици и около 40 махали

 

Преди време подготвихме подробна статия с наименованията на кварталите под тепетата и се оказа, че има доста различни обозначения, които почти никой не знае. Заехме се да проверим и как е било преди години, като и там си е имало особености и най-различни названия.

В своята книга Пловдивска хроника Никола Алваджиев пише, че според първия план на града, изработен от инж. Йосиф Шнитер през 1892 г.  са посочени 32 площада, 399 улици и около 40 махали, повечето с турски наименования, а други – обозначени само с цифри. Ето и кои са били кварталите и границите им в миналото:

Пазаричи махала – намирала се над западната страна на Небет тепе, около черквата Св.св.Константин и Елена

Арменската махала – започвала от началото на ул. 4 януари и покрай черквата Сурп Кеворк се спускала до Чифте баня

Коч Хюсеин махала – от ул. Старинна до черквата Св.Неделя

Кючюк Лаут махала – от края на Новата махала на юг до бирена фабрика Каменица

Юскюлюбеч махала – под източните склонове на Небет тепе

Чохаджи махала – по южните склонове на Джамбаз тепе

Кумру гьол махала (езеро на гургулиците) – южно от Католишката махала до кв. Лаута

Хисаричи махала – от западната страна на черква Св. Богородица

Пулат махала – югозападно от Таксим тепе до Главната улица

Ибни Касъм маф одалар – по източните склонове на Джамбаз тепе до ул. П.Р.Славейков

Ибни Касъм Зимян махала – на североизток от ул. П.Р.Славейков до черквата Св.Неделя

Бей Меджид махала - около тогавашния пл. Цар Иван Шишман (днес пл. Александър Малинов)

Каптян Христян махала – на юг от махалата Бей Меджид и по Цариградското шосе

Бюйюк Лаут махала – обхваща широка площ южно от черквата Св.Петка

Гьол махала – в началото на Станимашкото (Асеновградското) шосе

Ени ходжа Румян махала – западно от Тепеалтъ, до началото на шосето за Цариград

Хаджи Ян махала – от долната част на Арменската махала до ул. Търговска (днешна Р.Даскалов)

Узун чаршъ – от пл. Джумаята до стария мост на р.Марица

Тахтакале (дървената крепост) – средищната част на чаршията около ул. Въжарска (днешна ул. Бенковски)

Хаджи Максуд махала – от северния вход на Тунела до Чифте баня

Кайя Меджид махала – около мъжката гимназия Александър Първи (днешна Св.св.Кирил и Методий)

Табак хисар махала – зад гимназията, по десния бряг на р.Марица

Тюлбеки ходжа махала – източно от махалата Табак хисар, по десния бряг на р.Марица

Кечеджи Ени бей махала – непосредствено около черквата Св.Неделя, северно до р.Марица

Хаджи Хасан махала – циганската махала, между днешните улици Изток и 6-и септември

Аладжа Меджид махала – на запад от Сахат тепе

Кутуджилар махала – на североизток от махалата Аладжа Меджид

Окчулар махала – на изток от Кутуджилар махала

Джами Кебир махала – около старата сграда на Народната библиотека (днес Историческия музей на пл.Съединение)

Гюл бахча махала – под източната страна на Бунарджика

Мюселле – днес пл. Кочо Честеменски

Русин махала – около днешния стадион Пловдив

Саид Мехмед ефенди махала – по левия бряг на р.Марица, до Пешеходния мост

Юсеин ефенди махала – на север от Саид Мехмед ефенди махала

Хафъз ефенди махала – около средната част на шосето за Карлово

Хаджи Исмаил ефенди махала – на север от Хафъз ефенди махала

Юмер ефенди махала – на изток от махалата Хаджи Исмаил ефенди

Тепеалтъ махала – в югоизточното подножие на Джамбаз тепе

Ортамезар – от Градската градина  (днес Дондукова) до Мюселлето (пл. Кочо Честеменски)

Мараша махала – на север от Мюселлето

Керхане махала – западната страна на Цар-Симеоновата градина (до днешния пл. 22 септември/ Гроздов пазар)

Барсак и Кирпич махала – цигански махали при гробищата Св.Архангел Михаил

Аслан бей махала – около днешната ул. Капитан Бураго

Капана махала – около улиците Железарска, Абаджийска, Хр. Дюкмеджиев. Малка част от нея се наричала Ески чаршъ – пазарът на вехтошарите.