Димитър Кавра е първият фотограф в Пловдив, който се опитва да прави панорамни снимки на града

 

С постиженията на съвременната фотография сме свикнали да гледаме всякакви кадри и панорамни изгледи. С лекотата и възможността по всяко време да извадим 100-грамовия си мобилен телефон и за части от секундата да пресъздадем в снимка красотата около себе си, едва ли можем да си представим заснемане, което изисква технологично време от 7-8 минути. Сега автоматични филтри и настройки допълнително разкрасяват фотографиите ни и за голяма част от нас бързо се превръща в хоби да запечатваме местата, които посещаваме или кътчетата, които обичаме.

За историята на фотографията в Пловдив се знае твърде малко. Документи почти няма, откроява се само една ясна следа – ателието на врачанеца  Атанас Йоанович, открито през 1841 г.  в Белград. Предполага се, че то е първото фотографско студио в Югоизточна Европа. Именно в това студио към 1842 – 1843 г. се обучава Атанас Сахатчи от Враца. След като усвоил тънкостите на занаята, Сахатчията се установил в Пловдив.  Негово дело са първите фотографски снимки под тепетата. 

Атанас Сахатчи обучавал и ученици. Един от тях е хаджи Никола Кавра. По това време Кавра бил сред най-видните членове на Кожухарския еснаф. Явно ученикът на Сахатчията се увлякъл трайно по фотографията, защото към 1851 – 1852 г. отворил свое фотоателие. За увлечението на хаджи Никола Кавра към фотографията няма запазени документи. Единствените свидетелства са оцелелите фотографии. Най-ранната от тях е с дата 1852 г. След 1865 г. Никола Кавра работи заедно със своя син Димитър. Една от първите стойностни творби на семейното фотоателие е портретът на пловдивския митрополит Неофит, заснет вероятно през 1871 г. Фотографията  по нищо не отстъпва на най-добрите европейски образци от онова време. 

Предполага се, че Димитър Кавра е роден през 1835 г. В публикациите се утвърждава мнението, че баща му е първият негов учител. След това Димитър продължава обучението си при Атанас Сахатчи, а усъвършенства професията в Цариград. През 1888 г. Димитър става придворен фотограф в Пловдив на българския княз Фердинанд І. Това признание за Димитър Кавра е едно изключително постижение, като се има предвид съперничеството на изявени европейски фотографи, работещи по същото време у нас.

Той е първият фотограф в Пловдив, който се опитва да прави панорамни снимки на града.  Най-ранната е от 1873 г. Уловена е южната част на Джамбаз тепе и Таксим тепе със сградите на църквата „Св. Петка – стара“, Гръцаката гимназия, къщите на Чалъковци и останалите впечатляващи сгради по Трихълмието. По тогавашната технология  заснемането продължава поне 7-8 минути и затова застаналите на преден план образи са неясни. Творбата му е подвързана в специална корица и оформена като албум. Следващият опит е от февруари 1878 г. През 1881 г. Димитър Кавра заснема други две панорами на Пловдив, следващата е от началото на 1892 г. Вероятно негово дело са и други фотографии, публикувани без подпис през 1891 – 1892 г. във в. “Нашето първо изложение”.

По-късно – в началото на XX век тези емблематични места биват заснети от редица други фотографи като на преден план е изведен кварталът, наричан Тепе алтъ с метоха към църквата Света Петка и мястото на оформения по-късно Понеделник пазар.