Петър Ив. Краварев е един от първите издатели на картички с изгледи от града

Владимир Балчев

Петър Ив. Краварев (1856 – 1920) е един от първите издатели на пощенски картички с изгледи от Пловдив. Краварев пристига под тепетата през 1878 г. като преводач в щаба на генерал Гурко. Няколко месеца по-късно започва работа в издателството на Христо Г. Данов, после издава вестниците „Съединение“ (1883) и „Кукуригу“ (1888).

Същата година отваря собствена  книжарница до площад „Джумаята“ – една от най-добре уредените в Пловдив. Именно тук се предлагат неговите пощенски картички с изгледи от Пловдив.

Краварев е един от създателите на театъра в Пловдив. През 1893 г. издава едноактната пиеса "Ще се самоубия, пресмешна комедия в едно действие".

Поглед от Небет тепе към река Марица и околните сгради. Фотографията е заснета към 1895 г. В средата е Държавната мъжка гимназия „Княз Александър“ Пред гимназията е храмът „Св св. Кирил и Методий“, изграден по проект на инж. Йосиф Шнитер. Зданието тук е показано в първоначалния му вид. За съжаление впоследствие са зазидани голяма част от прозорците, до изящните колони са изградени стени. Пощенската картичка е издадена от Петър Ив. Краварев към 1900 – 1901 г.

Поглед от Сахат Тепе (Данов хълм). В средата се вижда храмът „Св. Марина“, вдясно е католическата катедрала „Св. Людовиг“. Пощенската картичка е издадена от Петър Ив. Краварев към 1900 г

Централната част на градината "Цар Симеон Велики" с фонтана на "Деметра".  Пощенската картичка е издадена от Петър Ив. Краварев към 1900 г.

Поглед от върха на Таксим Тепе. На преден план е митрополитският храм "Св.Марина". От сградите, които се виждат на снимката, до наши дни са оцелели само 5. Пощенската картичка е издадена от Петър Ив. Краварев към 1900 г.

Езерото в градината "Цар Симеон". Такова днес можем да го видим единствено по старите архивни фотографии. Пощенската картичка е издадена от Петър Ив. Краварев към 1900 г.