Екипът на Lost in Plovdiv се опита да събере някои опорни точки, по които може да се ориентирате как се процедира в Пловдив, ако вие или някой около вас има нужда от помощ

 

В последните дни на територията на страната ни влизат хиляди бягащи от войната в Украйна. Една част от тях избират да се установят временно в Града под тепетата, което след решаването на най-важния казус с намирането на място за настаняване, води след себе си и редица условности като регистрация, получаване на статут, възможности за намиране на работа и място в детско или учебно заведение за децата.

Екипът на Lost in Plovdiv се опита да събере някои опорни точки, по които може да се ориентирате как се процедира в Пловдив и да сте подготвени, ако вие или някой около вас има нужда от помощ.

Влизане в България

Споразумението за безвизов режим между Украйна и България – като част от ЕС, дава възможност на украински граждани да влизат на територията на Република България и да пребивават безвизово до 90 дни, в рамките на 6 месеца (180 дни), без да е необходимо някакво разрешение или документ от властите, като има възможност този срок да бъде удължен. В този период няма да имат право на достъп до пазара на труда. Могат да използват за влизане в страната всякакъв документ за идентификация, включващ международен паспорт, лична карта, банкови карти, акт за раждане и др. При използване на автомобил няма нужда от специална застраховка.

Искане за предоставяне на временна закрила с първоначален срок от 1 година може да се подаде лично в пунктовете за първоначален прием на границата, както и във вътрешността на страната (отдел/сектори/групи „Български документи за самоличност“ и „Миграция“ към Областните дирекции на Министерство на вътрешните работи /МВР/ и Столичната дирекция на вътрешните работи), като ще бъде издадена регистрационна карта. Лицето, ползващо се от временна закрила, ще има следните права:

  • да остане на територията на Република България
  • право на труд и професионално обучение
  • право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост
  • право на социално подпомагане
  • право на медицинска помощ при спешни състояния
  • право на свободно завръщане в държавата си на произход.

Пристигане в Пловдив

На 9-и март в Града под тепетата бе сформиран постоянно действащ щаб Пловдив – Украйн към Областна администрация с цел всички институции, които имат отношение към кризата, да обслужват пристигащите украински граждани на едно гишe. Включва представители на Службата по миграция към МВР, ДАНС, РЗИ (за имунизациите на децата), Окръжна болница, УМБАЛ “Св. Георги”, Инспектората по образование, община Пловдив (като представител на общините на територията на областта), бюрото по труда, служба по заетостта, Инспекцията по труда, БЧК, Министерството на туризма (като отговорни за помощите за настаняване в хотелски бази). Щабът трупа сериозна база данни със свободни работни места, такива за настаняване и всичко останало, от което имат нужда бягащите от войната. На място ще ви упътят за всички стъпки и условности, свързани с получаването на статут в България. Телефони за информация: 032 605 515 и +359 879 18 22 50. Последният ще бъде активен както в страната, така и извън нея. Той поддържа приложенията “Viber”, „Telegram” и е на разположение денонощно.

Към Община Пловдив  е създадено координационно звено, чиято цел е да осигурява  съдействие на граждани от Република Украйна, потърсили помощ на територията ни. Към момента подслон може да се предостави в Дом за стари хора „Свети Василий Велики“, Младежкия център и общежитията на Университета по хранителни технологии и Техническия университет – София, филиал Пловдив. Има готовност за предоставяне на болнична и доболнична помощ. На разположение е директен телефон: 0800 112 32, на който  от 8:30 до 17:00 часа ще се приемат и обаждания от всички желаещи да предоставят помощ, в това число и жилища за подслон, стоки от първа необходимост и други.

За връзка с Почетното консулство на Украйна в Пловдив може да използвате телефон: 0882 505 117.

Получаване на статут в Пловдив

Молба с искане за предоставяне на международна закрила (бежански и хуманитарен статут) може да се подаде лично в пунктовете за първоначален прием на границата, в териториалните поделения на Държавната агенция на бежанците, както и пред всички държавни органи. На територията на града адресът на сектор Миграция е ул.”Волга” № 70 с работно време  08.30 ч. – 17.30 ч. почивка от 12.00 ч. – 13.00 ч.

Получаване на адресна регистрация:

Гражданите на Украйна, които пристигат на територията на Пловдив област и биват настанени в частни домове и квартири, вече могат да получат адресна регистрация освен в сектор Миграция и във всички Районни управления на полицията (РУП) в общините в областта.

Гражданите и юридическите лица, които са предоставили подслон на чужденци, по закон са длъжни в срок от 3 дни писмено да уведомят службата за административен контрол на чужденците към МВР или районното управление на МВР по местонахождение. Законът гласи, че домакините трябва да предоставят имената на чуждите граждани, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на всеки настанен чужденец, припомниха ресорните институции.

При невъзможност на настаняващото лице да подаде документите лично украинските граждани могат да се регистрират с  нотариално заверено пълномощно и копие от нотариалния акт на имота.

Лицата, извършващи хотелиерство, при настаняване на чужденец го регистрират, вписвайки пълния брой имена на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в туристическия обект.

Службите за административен контрол на чужденците отразяват обявения адрес в специализиран информационен масив за административно обслужване на чужденците.

Записване на училище:

Регионалното управление на образованието (РУО) и община Пловдив приемат заявления от бежанци от Украйна, които искат да запишат децата си в детска градина или в училище. В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местонахождението и желанието на родителите, децата и учениците бежанци се насочват към конкретна образователна институция. Целта е тази подготвителна работа да бъде свършена, колкото може по-бързо, за да може да се включат в учебните занятия веднага, щом получат официален правен статут в България. Преди приемането на детето на училище или детска градина е необходимо Регионалната здравна инспекция да извърши проверка дали то има задължителните за България имунизации.

Децата на родители с двойно гражданство могат да бъдат приети в детска градина или училище, без да се преминава през процедурите за бежанците, които имат само украински паспорт.

Получаване на медицинска помощ:

Номерът за спешни случаи в страната е 112.

По предложение на директор дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов при необходимост ще бъде осигурена доболнична помощ, женска консултация на бременни и педиатрична грижа. Мобилните екипи към двете общински болници ще са на разположение и за тестване за COVID – 19.

Освен тях безплатни прегледи за бежанци са обявили още ДКЦ-II, находящо се на бул. “6-ти Септември” No.110 и  медицински център “Медикус Алфа” с адрес ул.”Велико Търново” 21.

Организации за подкрепа и помощи:

Съществува активен правителствен портал за бежанците от Украйна. В него може да се открият новини около обстановката, всякакви изисквания, свързани с преминаване на граници и пътуване, както конкретни търсения и предлагания на помощ. Адресът е: https://gov.bg/en/ukraine?fbclid=IwAR3UbqyFXpxfXfCKn7iiDMzLCoTAIO8ssDfh258Gzs51ZimpzjeB5D_ABYc

Пунктът за взаимопомощ на Украинската общност под тепетата се намира на  бул. “Източен” 65, вход откъм паркинга, всеки ден 9.30- 18.00 ч с обаждане на тел. 0882977154 Елена. При тях постоянно постъпват и предложения за настаняване и работа. Страницата във Фейсбук е Украинско-българско сдружение “Пловдив”.

Работа в Пловдив:

Украинците и членовете на техните семейства, на които е предоставена временна закрила, убежище или международна закрила в България, имат право да работят в страната. Лицата със статут на бежанец или хуманитарен статут могат да се регистрират като търсещи работа в Бюрото по труда – https://www.az.government.bg/pages/regionalni-obiavi-plovdiv/ ,на техния постоянен или настоящ адрес.

Бизнесът в Пловдив обяви, че е готов да наема украински граждани на работа . От Тракия икономическа зона предлагат места в производството. Сайтът на зоната е  https://tez.bg/bg/home/ .

Информацията своевременно ще се актуализира при нови условия и изисквания.