В нейните очертания може да се насладите на автентично съхранения Градски съвет на Филипопол, Градската библиотека и южната фасада на Градската базилика

 

Лентата на реставрирания, консервиран и социализиран обект бе официално разрязана през изминалата седмица и административното сърце на Филипопол вече е достъпно за разглеждане.

Проучванията там започват през далечната вече 1986г., като през този период активно на терен се е работило двадесетина години с различни прекъсвания заради липса на финанси. Това става след прокарването на улица „Гладстон”  разсичането по този начин на градския площад – Агората на две. Важно е да се уточни, че Форумът се състои от две основни части. Търговска, от юг, която представлява под открито небе една голяма площадна част Ареа, и магазини от трите страни- източна, западна и южна. В северната част пък  е комплексът от обществени сгради, свързани с управлението на Античния град, който е построен в оста изток-запад.

Автентичността е максимално съхранена, което е тенденция в европейските стандарти за експониране. Има много малка намеса в 2-3 колони, които указват как е изглеждал във вертикална посока колонадата от северната страна. В североизточния ъгъл е ситуиран Одеона- градският съвет на Филипопол, където заседават градските магистрати и където се взимат всички съдбоносни решения, които касаят града. На запад от него е ситуирана градската библиотека. Филипопол е един от малкото антични градове, които имат библиотеки, характерни за източните провинции на Източната империя. Западно от библиотеката е разкрита южната фасада на градската базилика- сграда, в която се извършва съдопроизводство.- тук имаме много епиграфски данни, че на площада се извършват дела. Това са основните сгради, които са експонирани на място.

Библиотеката е малка правоъгълна зала с особено устройство на интериора. Има запазена  мраморна настилка, мраморен подиум на един метър от пода и над него стените са разчленени на ниши, където е имало дървени шкафове за свитъците. Това е класическото устройство за библиотеките, характерни за малоазийската част. Подобна има в Ефес. Поради това, че северната част е най-представителната репрезентативна част на градския площад, тук са поставени много от надписите, които е трябвало да станат достояние на гражданите на Филипопол и съответно да бъдат прочетени. Има и постаменти за доста статуи. Абсолютно доказано е, че има най-малко три императорски статуи. Има афиш за гладиаторски борби, в който се казва кога ще бъдат проведени, и редица други надписи, като императорското писмо, които открихме. Тоест, в северната част имаме една своеобразна каменна библиотека за историята на античния Филипопол. Голяма част от тези надписи са експонирани на място, с табелки към тях указващи съответно текста и датировката им.

Одеона е почти съхранен изцяло, а това не е изненада за археолозите, тъй като преди проучванията върху него не е имало съвременни сгради, които в основите си е могло да разрушат античните структури. Над Одеона в миналото е имало лятно кино с настилка и пейки. След демонтирането им дори колоните, които оформят западната му фасада,  са били открити съхранени до съвременното ниво на ул. „Гурко”. Те са били намерени вертикално, така, както са експонирани в момента.

Очаква се да бъде открит и  самия Одеон с подземните пространства към него, както и входът  откъм улица „Гурко”, но работата там все още продължава.