Ние събрахме някои от тях, които намерихме в специално съставения речник от Александър Кондодимо, и оставаме на вас да допълвате

 

Под жаргон обикновено се разбира неформалното общуване и език, а в по-широк смисъл – това е социален говор (понякога наричано и социален диалект) на лица, обединени от определена близост в професията, образованието, интересите, начина на живот и др. В България жаргонът най-често се използва като общо название за всички социални диалекти.

Според Енциклопедия за Пловдив начинът на общуване под тепетата е един от най-оригиналните и богатите в България. По темата дълги години работи Александър Кондодимо, който съставя специален речник. Той съдържа думи и изрази, появили се вероятно преди много години, употребявани предимно на улицата или в ежедневните разговори по заведения, кафенета, стадиони, събирания, в махалите.  Вероятно част от тези думи се използват и в други райони на страната, но ние събрахме някои от тях, за да проверим точно колко знаем:

 • арабия – добър, разбран човек
 • батак – бъркотия, каша
 • върза си кънките – напи се
 • густо – приятно
 • духна – избяга
 • жамборе – забава
 • истимаро – умело
 • кодоши се – шегува се
 • лафи – приказва, говори
 • навит съм - съгласен съм
 • одма – веднага
 • порка - пие (алкохол)
 • рапон - недодялан човек
 • сиктир - изчезни!
 • таркал – бой
 • Фрашкано – пълно /с хора/
 • Хава – време; на хава – на открито; как е хавата? – какво е положението?

Със сигурност има още голяма част, които не са включени в речника на Кондомимо и може би – дори не сме чували, така че тук оставаме на вас да споделите всичко,което знаете и думите, които са навлезли във вашата ежедневна реч.