Част от екипа на единствения дигитален гид под тепетата успя да надникне първи в седалището на градския съвет на древен Филипопол и да се разходи под нивото на днешен Пловдив

Снимки: Таня Грозданова

Пловдив е един от малкото съвременни европейски градове, с добре запазен Римски форум с Одеон. Одеонът е построен по времето на император Адриан, като са разпознати четири строителни периода на сградата: от II в. до IV в. от н.е. и е разположен в североизточния ъгъл на Форума.  Форумът е бил търговски, административен и религиозен център на античния град. Там са се провеждали събрания, дебати, празници, държавни дела. Античният одеон с 300 -350 места е една от последните археологически сензации на Пловдив. Служел е за седалище на градския съвет на Филипопол, а по-късно се е превърнала в театър  Открит е през 1988 г. от археолозите З. Димитров и Мая Мартинова. През 1995 г. Одеонът е обявен за културна ценност от национално значение като част от форумния комплекс. Наличието на сграда с такова функционално предназначение в централната част на Античния град дава основание да се предполага голямата значимост на Филипопол като културно и политическо средище. В съвременния град Одеонът също се използва за различни културни събития - домакин е на театрални спектакли, концерти, литературни четения и дори алтернативни кино прожекции.

Част от екипа на единствения дигитален гид под тепетата успя да надникне първи в седалището на градския съвет на древен Филипопол (булевтерион) и да се разходи под нивото на днешен Пловдив. В момента няма възможност за туристически достъп до античните останки, но се планира това да се случи през 2019 –а, а единствено вие ще може да надникнете в скритите съкровища на Града на седемте хълма: