Там са се провеждали събрания, дебати, празници, държавни дела. Градският площад в древността е разположен на площ от 20 декара

Пловдив е един от малкото съвременни европейски градове, с добре запазен Римски форум с Одеон. Форумът е бил търговски, административен и религиозен център на античния град. Там са се провеждали събрания, дебати, празници, държавни дела. Градският площад в древността е разположен на площ от 20 декара. На северната страна е изграден комплекс от обществени сгради, който е доминирал над останалите постройки на площада. Главните улици cardo maximus и decumanus maximus се пресичат пред източния вход на комплекса. В северната страна на форумния комплекс са разположени обществените- Одеона, Сградата на съкровищата, градската Библиотека. Там са открити надписи, свързани с религиозния и административен живот на града, както и част от афиш за провеждането на гладиаторски борби. Малко са градовете, в които още през Античността е имало библиотеки. Античният Филипопол е един от тях. В онези времена библиотеките били сгради, които служели не само за съхранение на ръкописи и свитъци, но и като място за образование, литературни четения, публични дискусии и речи.

Библиотеката на Античния Филипопол е една от обществените сгради, оформящи северната част на Форума. Разположена е западно от Одеона, непосредствено до него. Интересен е начинът, по който е била изградена система за по-добра циркулация на въздуха в пространството на библиотеката. Както е добре известно, влагата нарушава структурата на писаните текстове, които по това време са били изпълнени най-вече върху папирус. В дебелината на зиданите стени, ограждащи библиотеката, са вградени вертикални глинени тръби, които в долния си край се включват в канал, отвеждащ към канализацията на Форума.

Одеонът на Филипопол е разположен в североизточния ъгъл на Форума. Наличието на сграда с такова функционално предназначение в централната част на Античния град дава основание да се предполага голямата значимост на Филипопол като културно и политическо средище. Предполага се, че първоначално сградата е била на градския съвет, а по-късно се е превърнала в театър. В съвременния град Одеонът също се използва за различни културни събития- домакин е на театрални спектакли, концерти, литературни четения и дори алтернативни кино прожекции. Одеонът на Филипопол е открит през 1988 г. от група археолози, а от 1995 г. е културна ценност от национално значение като част от форумния комплекс.